Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την βεβαίωση κυκλοφορίας γονιού και να την έχετε μαζί σας συμπληρωμένη. Ο διευθυντής της Ακαδημίας θα την υπογράψει την πρώτη φορά που θα έρθετε.

Βεβαίωση κυκλοφορίας γονιού

Please print the parental movement permission, complete it and have it with you. The Academy director will sign it during your first visit.

Parental movement permission